Dromocrones, 2018

thermoformed acrylic glass, iron frame
Exhibiton view Galleria Continua
photo Ela Bialkowska

Dromocrones, 2018

thermoformed acrylic glass, iron frame
Exhibiton view Galleria Continua
photo Ela Bialkowska